dnes je 16.4.2024

Input:

85/1953 Sb., Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku, platné do 30.6.1964

č. 85/1953 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 7. října 1953,
jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. a) a b) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:
§ 1.
Do podnikového rejstříku se zapisují také:
1. podniky místního průmyslu a podniky komunálního hospodářství;
2. podniky pro zahraniční obchod, zřízené podle zákona č. 119/1948 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.
§ 2.
Dosavadní oddíl rejstříkové knihy pro komunální podniky se stává oddílem pro podniky místního průmyslu a podniky komunálního hospodářství; oddíl pro akciové společnosti se stává oddílem pro akciové společnosti a podniky pro zahraniční obchod.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.