dnes je 25.2.2024

Input:

85/1958 Sb., Nařízení, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost, platné do 10.4.1960

č. 85/1958 Zb.
[zrušené č. 41/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 22. prosince 1958,
kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:
§ 1
Zřizují se
a) lidový soud Praha-sever se sídlem v Praze a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-sever,
b) lidový soud Praha-západ se sídlem v Praze a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-západ,
c) lidový soud v Jílovém pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-východ,
d) lidový soud Brno-venkov se sídlem v Brně a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru v Brně.
§ 2
(1) Lidový soud trestní v Praze a lidový soud civilní v Praze vykonávají napříště působnost pouze pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze.
(2) Lidový soud trestní v Brně a lidový soud civilní v Brně vykonávají napříště působnost pro územní obvod Městského národního výboru v Brně.
§ 3
Ustanoveními §§ 1 a 2 se mění ustanovení § 1 č. 2 písm. a), b) a k) nařízení ministra spravedlnosti č. 22/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.
§ 4
(1) Lidový soud v Chebu vykonává nadále působnost pro územní obvody Městského národního výboru ve Františkových Lázních a Okresního národního výboru v Chebu.
(2) Lidový soud v Mariánských Lázních vykonává nadále působnost pro územní obvody Městského národního výboru v Mariánských Lázních a Okresního národního výboru v Mariánských Lázních.
(3) Lidový soud v Piešťanech vykonává nadále působnost pro územní obvody Městského národního výboru v Piešťanech a Okresního národního výboru v Piešťanech.
§ 5
Působnost soudu v sídle krajského soudu stanovenou v § 395 odst. 2 občanského soudního řádu vykonává:
a) v obvodu krajského soudu v Praze:
lidový soud civilní v Praze pro svůj územní obvod a
lidový soud Praha-západ v Praze pro územní obvody ostatních lidových soudů,
b) v obvodu krajského soudu v Brně:
lidový soud civilní v Brně pro územní obvody všech lidových soudů.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.
 
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.