dnes je 16.4.2024

Input:

86/1958 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice, platné do 31.12.1958

č. 86/1958 Zb.
[zrušené č. 87/1958 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státního výboru pro výstavbu
ze dne 19. prosince 1958,
kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
Státní výbor pro výstavbu vyhlašuje podle § 13 odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí:
§ 1
Stavebním úřadem prvé stolice jsou v obvodu své působnosti orgány rad těchto dalších místních národních výborů
v kraji Českobudějovickém: Týn nad Vltavou, Soběslav,
v kraji Hradeckém: Letohrad, Vrchlabí,
v kraji Brněnském: Boskovice,
v kraji Gottwaldovském: Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Rožnov, Uherský Brod.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.
 
Dr. Šlechta v. r.