dnes je 25.2.2024

Input:

86/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa, platné do 15.2.1966

č. 86/1961 Zb.
[zrušené č. 7/1966 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. srpna 1961
o Vysoké škole stranické - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
Se zřetelem k tomu, že ústřední výbor Komunistické strany Československa sloučil Vysokou stranickou školu a Institut společenských věd v jedinou instituci s názvem „Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa“,
předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa má postavení vysoké školy. Absolventi této školy mají práva a povinnosti absolventů vysokých škol.
§ 2
Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa má oprávnění udělovat vědecké hodnosti podle zákonného opatření č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti.
§ 3
Vládní nařízení č. 97/1953 Sb., o Vysoké stranické škole při ústředním výboru Komunistické strany Československa, a zákon č. 70/1957 Sb., o institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa, se zrušují.
§ 4
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1961.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.