dnes je 3.12.2023

Input:

9/1955 Sb., Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955

č. 9/1955 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 24. února 1955
o placené dovolené na zotavenou v roce 1955.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Ustanovení zákona ze dne 20. ledna 1954 č. 3 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1954, platí také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1955.
§ 2.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
 
 
Dr. Dolanský v.r.
Ďuriš v.r.
Smida v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v.r.
Krajčír v.r.
Dr. Bartuška v.r.
Kopecký v.r.
Krosnář v.r.
Dvořák v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Machačová v.r.
Dr. Kahuda v.r.
Dr. Škoda v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Málek v.r.
Barák v.r.
Poláček v.r.
Maurer v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Štoll v.r.
Dr. Neuman v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Uher v.r.
Nosek v.r.
Plojhar v.r.
Beran v.r.
Pospíšil v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Jonáš v.r.
Ing. Púčik v.r.
David v.r.
Reitmajer v.r.