dnes je 3.12.2023

Input:

9/1959 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1959

č. 9/1959 Zb.
ROZPOČTOVÝ ZÁKON
na rok 1959
ze dne 20. února 1959
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního rozpočtu na rok 1959
Úkolem státního rozpočtu na rok 1959 je zabezpečit na základě rozvoje tvůrčí aktivity pracujících potřebné finanční prostředky pro další hospodářský a kulturní rozvoj republiky v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a přispět tak k dovršení socialistické výstavby. Nové metody řízení, plánování a financování mají přispět k tomu, aby všechny podniky a národní výbory splnily své úkoly vůči společnosti, maximálně zvyšovaly vlastní prostředky a nejefektivněji využívaly všech zdrojů.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 96 230 649 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 95 913 411 000 Kčs, takže vyplývá přebytek 317 238 000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou 15 667 896 000 Kčs a výdaje částkou 17 525 079 000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 33 015 786 000 Kčs.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.
 
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Ing. Púčik v.r.
 
 
Dolanský v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Kopecký v.r.
Poláček v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Tesla v.r.
Barák v.r.
Uher v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Beran v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Jonáš v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Kahuda v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Reitmajer v.r.
Bakuľa v.r.
Dr. Škoda v.r.
David v.r.
Dr. Vlasák v.r.
Ďuriš v.r.
Brabec v.r.
Krajčír v.r.
Ing. Černý v.r.
Krosnář v.r.
Dr. Neuman v.r.
generálplukovník Lomský v.r.
Ouzký v.r.
Machačová v.r.
Pospíšil v.r.
1. příloha zákona č. 9/1959 Sb.
Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 1959.
 
Příjmy
Kčs
(v tisících)
Výdaje
Kčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru
81 771 393
Hospodářství
45 703 127
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
11 313 699
Kulturní a sociální opatření
36 927 206
Ostatní příjmy
3 145 577
Obrana a bezpečnost
8 788 728
 
 
Správa
3 006 650
Úhrn
96 230 649
Úhrn
95 913 411
 
Přebytek
194 615 000 Kčs
 

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
Příjmy
Kčs
(v tisících)
Výdaje
Kčs
(v tisících)
Vlastní příjmy
6 999 687
Hospodářství
13 222 554
Podíly na státních příjmech
3 846 698
Kulturní a sociální opatření
18 012 644
Příděl ze státního rozpočtu
22 169 401
Správa
1 780 588
Úhrn
33 015 786
Úhrn
33 015 786
2. příloha zákona č. 9/1959 Sb.
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
 
Kraj
Vlastní příjmy
Podíly na státních příjmech
Příděly ze státního. rozpočtu
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Praha ÚNV
537 499
639 430
766 890
1 943 819
1 943 819
Pražský
644 917
332 581
1 637 719
2 615 217
2 615 217
Českobudějovický
303 282
129 744
1 003 893
1 436 919
1 436 919
Plzeňský
360 096
149 019
1 067 262
1 576 377
1 576 377
Karlovarský
165 720
52 357
1 220 276
1 438 363
1 438 363
Ústecký
368 303
129 321
1 517 538
2 015 162
2 015 162
Liberecký
265 987
162 155
794 977
1 223 119
1 223 119
Hradecký
331 693
214 439
808 289
1 354 421
1 254 421