dnes je 16.4.2024

Input:

9/1968 Sb., Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů, platné do 30.11.1971

č. 9/1968 Zb.
[zrušené č. 136/1971 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. ledna 1968
o zařizování odborů národních výborů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 61 odst. 4 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech:
§ 1
(1) Krajské národní výbory zřizují
odbor organizační,
odbor oblastního plánu,
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor státních financí,
útvar územního plánování a architektury,
odbor výstavy,
odbor obchodu a cestovního ruchu,
odbor služeb,
odbor dopravy,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
odbor školství,
odbor kultury,
odbor zdravotnictví,
odbor sociálního zabezpečení,
odbor pracovních sil,
odbor vnitřních věcí.
(2) Krajské národní výbory mohou se souhlasem vlády sloučit odbor pracovních sil s odborem plánu, odbor oblastního plánu s odborem plánovacím, anebo sloučit uvedené odbory v jeden odbor, dále odbor školství s odborem kultury, odbor zdravotnictví s odborem sociálního zabezpečení, odbor obchodu a cestovního ruchu s odborem služeb a odbor organizační s odborem vnitřních věcí.
§ 2
(1) Národní výbor hlavního měst Prahy zřizuje:
odbor organizační,
odbor oblastního plánu,
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor státních financí,
odbor územního plánování a architektury,
odbor výstavby,
odbor místního průmyslu a služeb,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovního ruchu,
odbor komunálního hospodářství a zemědělství,
odbor bytového hospodářství,
odbor (správu) školství,
odbor (správu) kultury,
odbor zdravotnictví,
odbor sociálního zabezpečení,
odbor vnitřních věcí.
(2) Obvodní národní výbory v Praze zřizují
odbor organizační,
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor státních financí,
odbor výstavby,
odbor komunálního hospodářství a zemědělství,
odbor bytového hospodářství,
odbor obchodu a služeb,
odbor školství a kultury,
odbor zdravotnictví a sociálního zabezpečení,
odbor pracovních sil,
odbor vnitřních věcí.
(3) Obvodní národní výbory mohou se souhlasem Národního výboru hlavního města Prahy podle místních podmínek některé odbory uvedené v odstavci 2 sloučit.
(4) Místní národní výbory působící na území hlavního města Prahy mohou zřídit odbory se souhlasem obvodního národního výboru obdobně podle § 5 odst. 4.
§ 3
(1) Okresní národní výbory zřizují
odbor organizační,
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor státních financí,
odbor výstavby,
odbor místního průmyslu a služeb,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovního ruchu,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
odbor školství a kultury,
odbor zdravotnictví,
odbor sociálního zabezpečení,
odbor pracovních sil,
odbor vnitřních věcí.
(2) Okresní národní výbory mohou se souhlasem krajských národních výborů podle podmínek zřídit útvar územního plánování a architektury.
(3) Okresní národní výbory mohou podle podmínek
- sloučit odbor dopravy, odbor místního průmyslu a služeb a odbor obchodu a cestovního ruchu do jednoho nebo dvou odborů; obdobně mohou sloučit odbor zdravotnictví, odbor sociálního zabezpečení a odbor pracovních sil a dále odbor organizační s odborem vnitřních věcí.
- zřídit místo odboru školství a kultury odbor školství a odbor kultury.
§ 4
(1) Městské národní výbory v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích