dnes je 26.2.2024

Input:

90/1946 Sb., Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu

č. 90/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 7. května 1946,
podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem ochrany práce a sociální péče prohlásil dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem ochrany práce a sociální péče a ostatními zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Široký v.
Nosek v.r.