dnes je 21.7.2024

Input:

90/1951 Sb., Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví

č. 90/1951 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra stavebního průmyslu
ze dne 8. listopadu 1951
o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví.
Ministr stavebního průmyslu nařizuje podle čl. IV zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví:
§ 1.
Ustanovení § 10 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb. pozbývá účinnosti dnem 28. října 1951.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. října 1951.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.