dnes je 25.2.2024

Input:

90/1960 Zb., Vyhláška Povereníctva financií o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov

90/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
Povereníctva financií
z 13. júna 1960
o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov
Povereníctvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 182/1950 Zb. o zrušení Fondov národnej obnovy a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 18/1950 Zb. o zrušení osídľovacích úradov:
§ 1
Pôsobnosť výkonných orgánov krajských národných výborov na Slovensku podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 225/1950 Ú. v. I sa prenáša na výkonné orgány
a) Okresného národného výboru v Košiciach s pôsobnosťou pre celý obvod Východoslovenského kraja,
b) Okresného národného výboru v Banskej Bystrici s pôsobnosťou pre celý obvod Stredoslovenského kraja,
c) Okresného národného výboru v Nitre s pôsobnosťou pre obvod okresov Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky a Topoľčany a
d) Okresného národného výboru v Bratislave s pôsobnosťou pre obvod okresov Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica,Trnava, Trenčín a pre obvod Mestského národného výboru v Bratislave.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.
 
Povereník:
Marcely v. r.