dnes je 16.4.2024

Input:

91/1951 Sb., Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany

č. 91/1951 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 15. listopadu 1951
o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany.
Ministr vnitra nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:
§ 1.
Opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany obstarává ministerstvo vnitra.
§ 2.
(1) Hasičská výzbrojní ústředna, zřízená vládním nařízením č. 257/1943 Sb., se zrušuje.
(2) Vypořádání poměrů souvisících se zrušením Hasičské výzbrojní ústředny provede ministerstvo vnitra, a to pokud jde o vypořádání práv a závazků, v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952. Již před tímto dnem lze činit opatření potřebná k jeho provedení.
 
Zápotocký v.r.
Kopřiva v.r.
 
za ministra Noska.