dnes je 3.12.2023

Input:

91/1953 Sb., Nařízení o dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1953 (M.Ú.Z.) a o některých přílohách k této úmluvě, platné do 29.2.1956

č. 91/1953 Zb.
[zrušené č. 5/1956 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 3. prosince 1953
o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1.
(1) Dnem 1. září 1953 nabývají účinnosti
a) Dodatková úmluva ze dne 13. května 1950 k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.), jakož i Příloha X k M. Ú. Z., která je součástí Dodatkové úmluvy,
b) nové znění Přílohy XII k M. Ú. Z.,
c) Příloha IX k M. Ú. Z.
(2) Dnem 1. září 1953 pozbývá platnosti dosavadní znění Přílohy VII k M. Ú. Z., uveřejněné vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 58/1938 Sb.
§ 2.
Dodatkovou úmluvu k M. Ú. Z. (včetně Přílohy X k M. Ú. Z.), nové znění Přílohy VII k M. Ú. Z. a Přílohu IX k M. Ú. Z. vyhlásí ministerstvo dopravy v Tarifním věstníku.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
Pospíšil v. r.