dnes je 8.12.2023

Input:

91/1963 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

č. 91/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 4. prosince 1963,
kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Ministr spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):
§ 1
Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedených v § 152 odst. 1 písm. c) a § 153 odst. 1 trestního řádu, činí 100, - Kčs a ve věcech, v nichž byl přibrán znalec, 400, - Kčs.
§ 2
(1) Zrušuje se vyhláška ministra spravedlnosti č. 235/1957 Ú. 1., kterou se stanoví paušální sazba nákladů trestního řízení.
(2) Ustanovení § 1 se nevztahuje na náklady řízení ve věcech pravomocně skončených do 31. prosince 1963.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.
 
Ministr:
dr. Neumann v. r.