dnes je 19.7.2024

Input:

91/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, platné do 5.10.1992

č. 91/1969 Zb.
[zrušené č. 571/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. května 1969
o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
Dne 26. dubna 1968 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Národní shromáždění a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Sofii dne 30. dubna 1969.
Podle svého článku 10 vstoupila Smlouva v platnost dnem 30. dubna 1969.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
SMLOUVA
o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
Československá socialistická republika a Bulharská lidová republika,
vedeny trvalou snahou rozvíjet a upevňovat tradiční přátelské vztahy, spolupráci a vzájemnou pomoc mezi oběma státy, spočívající na zásadách socialistického internacionalismu,
hluboce přesvědčeny, že přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc mezi oběma státy odpovídá životním zájmům československého a bulharského lidu a slouží upevňování celého socialistického společenství,
konstatujíce, že hospodářská spolupráce mezi oběma státy přispívá k jejich rozvoji a k dalšímu prohlubování mezinárodní socialistické dělby práce v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci,
pamětlivy zkušeností z druhé světové války, vyvolané nacistickým Německem, a pevně odhodlány zabránit tomu, aby síly imperialismu neohrožovaly mír a bezpečnost v Evropě,
konstatujíce, že zatímco Německá demokratická republika uskutečnila zásady Postupimské dohody, provádí důslednou mírovou politiku a je důležitým činitelem bezpečnosti v Evropě, síly západoněmeckého militarismu a revanšismu ohrožují mír,
usilujíce o zajištění míru a bezpečnosti v Evropě na základě závazků vyplývajících z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955,
vyjadřujíce své rozhodnutí vést důslednou politiku mírového soužití mezi státy s různým společenským zřízením a pokračovat v úsilí o upevňování míru a bezpečnosti v Evropě a ve světě,
vedeny cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,
konstatujíce, že Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, uzavřená mezi Československou socialistickou republikou a Lidovou republikou bulharskou dne 23. dubna 1948, sehrála svou příznivou úlohu v rozvoji přátelských vztahů mezi oběma státy,
berouce v úvahu úspěchy československo-bulharské spolupráce v uplynulých letech a změny, které nastaly v Evropě a ve světě,
rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a dohodly se na tomto:
Článek 1
Vysoké smluvní strany budou i nadále v souladu se zásadami socialistického internacionalismu upevňovat trvalé a nerozborné přátelství mezi národy obou států, rozvíjet všestrannou spolupráci a poskytovat si pomoc na zásadách rovnoprávnosti, vzájemného respektování státní svrchovanosti