dnes je 21.5.2024

Input:

92/1947 Sb., Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska

č. 92/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 14. května 1947,
kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení §§ 46, 48 a 49 zákonů o ubytování vojska, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 248 Sb., znějí:
§ 46
K přechodnému ubytování vojenské jednotky slouží především veřejné a spolkové místnosti a není-li jich, soukromé byty nebo jiné soukromé objekty.
Místní národní výbor pořídí v dohodě s nejbližším posádkovým velitelstvím seznam světnic, vhodných k přechodnému ubytování vojenských gážistů.
Za světnici pro vojenské gážisty se zařízením, osvětlením a otopem platí československá vojenská správa 18,- Kčs za den.
Ubytovatel je povinen poskytnout osvětlení a v době zimní také otop. Nemůže-li ubytovatel osvětlení a otop poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovateli za nedodané topivo částka 6,- Kčs a za nedodané osvětlení 3,- Kčs za den a světnici.
Za zařízení, jež ubytovatel poskytne pro ubytování členů rodiny vojenského gážisty nad stanovenou potřebu ubytovaného, nahradí se za osobu a den 1,50 Kčs.
Jsou-li při přechodném ubytování poskytovány kanceláře, školní světnice pro nemocné, skladiště, vězení nebo podobné, platí československá vojenská správa za místnost a den s osvětlením a otopem 12,- Kčs. Ubytovatel je povinen poskytnouti osvětlení a v zimě také otop. Nemůže-li je ubytovatel poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovatelovi za nedodané topivo částka 4,- Kčs a za nedodané osvětlení 2,- Kčs za místnost a den.
Je-li poskytnutá místnost větší než 60 m2 , platí se tento poplatek za každých 60 m2 ubytovací plochy, při čemž se zbytek přes 30 m2 pokládá za celou jednotku.
Za kůlnu na vozy a automobily platí československá vojenská správa 1,50 Kčs za den a vozidlo.
Za řádně vybudovanou a vším příslušenstvím vybavenou garáž se platí 7,- Kčs za den a oddělení (t. zv. „box“).
Za garážování ve společné, řádně vybudované a vybavené síni (t. zv. „hale“) se platí 5,- Kčs za motorové vozidlo a den.
Při přechodném ubytování mají všichni vojenští gážisté bez rozdílu hodnosti nárok pouze na jeden pokoj.
§ 48
Za přechodné ubytování mužstva platí československá vojenská správa s otopem a osvětlením 1,- Kčs za osobu a den.
Ubytovatel je povinen poskytnouti osvětlení a v době zimní také otop. Nemůže-li je ubytovatel poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovateli za nedodané topivo 20 haléřů a za nedodané osvětlení 10 haléřů za muže a den.
Vojenská správa může v případě nutnosti požadovat, aby obec dodala potřebné palivo, topivo a svítivo za ceny v místě obvyklé.
Za přechodné ustájení koní platí se 1,- Kčs za koně a den bez ohledu na to, zda jde o ustájení jednotlivé nebo společné.
§ 49
Při přechodném jednotlivém ustájení koní náleží ubytovateli, aby opatřil stelivo, stájové nářadí a světlo.
Za dodanou slámu ke stlaní se platí 60 haléřů, za listí nebo jiné stelivo obvyklé v místě 30 haléřů za koně a den. Hnůj zůstává ubytovateli.