dnes je 2.12.2023

Input:

92/1963 Sb., Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody

č. 92/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 10. prosince 1963,
kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
Ministr vnitra stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):
§ 1
(1) Denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby (§ 152 odst. 1 písm. a) trestního řádu) činí 20, - Kčs.
(2) Denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody (§ 152 odst. 1 písm. b) trestního řádu) činí 28, - Kčs.
(3) Jde-li o mladistvého, činí denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody 5, - Kčs.
§ 2
(1) Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 199/1957 Ú. 1., kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.
 
Ministr:
Štrougal v. r.