dnes je 3.12.2023

Input:

93/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech, platné do 30.6.2001

č. 93/1958 Zb.
[zrušené č. 154/1994 Z.z.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. prosince 1958
o změnách působnosti v matričních věcech
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů:
§ 1
K zjednodušení a zhospodárnění prací při vedení matrik nevyhotovuje se opis matriky (§ 7 zák. č. 268/1949 Sb.). Místo opisu matriky zašle po uplynutí běžného roku výkonný orgán místního národního výboru pověřené vedením matrik výkonnému orgánu bezprostředně nadřízeného národního výboru listiny, které slouží jako doklad pro zápis nebo změnu zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí (§ 8 zák. č. 268/1949 Sb.).
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provede je ministr vnitra.
 
Široký v. r.
Barák v. r.