dnes je 16.4.2024

Input:

94/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže, platné do 30.12.1948

č. 94/1945 Zb.
[zrušené č. 321/1948 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 1. října 1945
o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou Národní radou ustanovuji:
§ 1.
Výkon správní a strážní služby v soudních věznicích a trestních ústavech obstarává sbor uniformované vězeňské stráže (SVS).
§ 2.
(1) Služební a platové poměry příslušníků SVS upraví vláda nařízením podle obdoby předpisů o služebních a platových poměrech četnictva a policie s odchylkami vyplývajícími ze zvláštní povahy vězeňské správní a strážní služby a potřeby justiční správy.
(2) Dosavadní předpisy o výkonu správní a strážní služby v soudních věznicích a trestních ústavech, pokud těmto ustanovením neodporují, zůstávají v platnosti.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuřiš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.