dnes je 21.4.2024

Input:

94/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení § 39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů

č. 94/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952,
kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení § 39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 53 odst. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:
§ 1.
Ustanovení § 39 odst. 2 věty druhé zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je ministr národní obrany a ministr spravedlnosti.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dr. Rais v. r.