dnes je 25.2.2024

Input:

94/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol, platné do 30.4.1966

č. 94/1961 Zb.
[zrušené č. 19/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 21. srpna 1961
o označování absolventů vysokých škol
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1958 Sb.:
§ 1
Absolventi vysokých škol se označují takto:
 
Skupina a směr
Obor
Označení absolventa
Označení absolventky
Technická a jaderná fyzika
 
 
 
Technická a jaderná fyzika
Jaderná fyzika
inženýr technické fyziky
inženýrka technické fyziky
 
Fyzika pevných látek
 
 
Užitá geologie a hornictví
 
 
 
Užitá geologie
Základní geologie
promovaný geolog
promovaná geoložka
 
Užitá geofyzika
 
 
Hornictví
Geologický průzkum a hlubinné vrtání
báňský inženýr
báňská inženýrka
 
Důlní měřictví
 
 
 
Hlubinné dobývání ložisek a výstavba dolů
 
 
 
Povrchové dobývání ložisek
 
 
 
Úprava užitkových nerostů
 
 
 
Organizace a ekonomika hornictví
 
 
Hutnictví
 
 
 
Hutnictví
Hutnictví železa a slévárenství
hutní inženýr
hutní inženýrka
 
Hutnictví neželezných kovů
 
 
 
Organizace a ekonomika hutnictví
 
 
Tváření a tepelné zpracování kovů
Tváření a tepelné zpracování kovů
hutní inženýr
hutní inženýrka
Strojírenství
 
 
 
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie
strojní inženýr
strojní inženýrka
 
Slévárenská technologie
 
 
Konstrukce a provoz strojů a zařízení
Tepelná energetická zařízení
strojní inženýr
strojní inženýrka
 
Vodní stroje a zařízení
 
 
 
Obráběcí a tvářecí stroje
 
 
 
Motorová vozidla a pístové stroje
 
 
 
Kolejová vozidla
 
 
 
Stroje stavební,zdvihací a dopravní
 
 
 
Zemědělské stroje
 
 
 
Přesná mechanika a optika
 
 
 
Textilní stroje
 
 
 
Stavba lodí
 
 
 
Důlní strojnictví a elektrifikace
 
 
 
Strojní zařízení hutí
 
 
 
Stroje chemického a potravinářského průmyslu
 
 
 
Vzduchotechnika a chladicí zařízení
 
 
 
Jaderná energetická strojů a zařízení
inženýr jaderné techniky
inženýrka jaderné techniky
Organizace a ekonomika strojní a elektrotechnické výroby
Organizace a ekonomika strojní a elektrotechnické výroby
strojní inženýr
strojní inženýrka
Elektrotechnika
 
 
 
Silnoproudá elektrotechnika
Výroba, rozvod a užití elektrické energie
inženýr elektrotechniky
inženýrka elektrotechniky
 
Organizace a ekonomika energetiky
 
 
Slaboproudá elektrotechnika
Měřicí a řídící technika
inženýr elektrotechniky
inženýrka elektrotechniky
 
Radiotechnika
 
 
 
Sdělovací elektrotechnika po vedeních
 
 
Chemie
 
 
 
Chemická technologie
Anorganická technologie
inženýr chemie
inženýrka chemie
 
Technická analytická chemie
 
 
 
Technologie organických látek
 
 
 
Technologie plastických hmot
 
 
 
Chemická technologie dřeva
 
 
 
Technologie paliv
 
 
 
Technologie vody
 
 
 
Technologie jaderných paliv a izotopů
 
 
 
Technologie výbušnin
 
 
Silikáty
Technologie silikátů
inženýr chemie
inženýrka chemie
Procesy, zařízení, automatizace a ekonomika chemického průmyslu
Procesy a zařízení chemické technologie
inženýr chemie
inženýrka chemie
 
Automatizace chemických výrob
 
 
 
Ekonomika chemického průmyslu
 
 
Potravinářství
 
 
 
Potravinářství
Technologie sacharidů
inženýr chemie
inženýrka chemie
 
Kvasná technologie
 
 
 
Technologie mléka a tuků