dnes je 15.4.2024

Input:

95/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků

č. 95/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1947,
kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946,č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 a §§ 2 a 3 zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků:
§ 1
Přihlášky ochranných vzorků podle § 1, odst. 2 a § 2 zák. č. 124/1946 Sb. jest podati do 30. června 1948.
§ 2
Prioritní lhůty v oboru ochranných vzorků, na které se vztahuje ustanovení § 3 zák. č. 124/1946 Sb., se prodlužují do 31. prosince 1947.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. Zenkl v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Masaryk v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Zmrhal v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Hála v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Dr. Clementis v.r.
Lichner v.r.