dnes je 26.5.2024

Input:

96/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy, platné do 31.12.1953

č. 96/1946 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3. května 1946,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojení opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Opatření
Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.
Národní banka Československá stanoví podle §§ 8, 16 a 26 devisového zákona:
Čl. 1.
Devisoví tuzemci jsou povinni odvésti Národní bance do deseti dnů nabytí drahé kovy, t.j. zlato, stříbro, platinu, palladium, ruthenium, rhodium, iridium a osmium ve stavu nezpracovaném (slitky, plechy, pruty, granálie, dráty, zlomky, staré zlato, stříbro a platinu, t.j. předměty z drahých kovů, při nichž se hodnotí jen obsah drahého kovu, odpadky a pod., ve stavu ryzím nebo ve směsi, anebo ve slitině s jinými kovy), jakož i zlaté a stříbrné mince vzaté z oběhu nebo oběhu neschopné, mince obchodní, mince slavnostní a zlaté medaile, pokud nejsou od odvodové povinnosti osvobozeny podle ustanovení tohoto opatření. Odvod jest provésti Národní bance přímo, prostřednictvím devisové banky nebo prostřednictvím osoby oprávněné podle článku 3.
Čl. 2.
(1) Odvodové povinnosti nepodléhají:
a) drahé kovy ve zlomcích včetně starého zlata, stříbra a platiny, pokud pocházejí z předmětů, které sloužily přiměřené osobní potřebě jejich majitelů a jsou v jejich držení,
b) zlaté mince vzaté z oběhu, mince obchodní, mince slavnostní a zlaté medaile, které mají hodnotu sběratelskou, nebo pro jejich držitele hodnotu památkovou, a
c) stříbrné mince vzaté z oběhu a stříbrné mince obchodní a slavnostní.
(2) Národní banka stanoví v pochybných případech, jsou-li drahé kovy od odvodu osvobozeny či nikoliv.
(3) Ustanovení o odvodu drahých kovů, jejich nabývání, zcizování a zastavování neplatí pro směsi a slitiny, je-li v nich méně než 10 % ryzího stříbra nebo méně než 1 % jiného ryzího drahého kovu.
(4) S drahými kovy, které jsou osvobozeny od odvodové povinnosti podle odstavce 1, smí býti nakládáno bez povolení Národní banky jen podle ustanovení tohoto opatření.
(5) Hodnoty uvedené v odstavci 1, lze prodati jen Národní bance, devisové bance nebo osobě oprávněné podle článku 3 a jde-li o mince a medaile hodnoty sběratelské, obchodníkům podle článku 4.
Čl. 3.
(1) Osoby, které obdrží od Národní banky všeobecné povolení k nabývání drahých kovů podle § 16 devisového zákona (dále jen „osoby oprávněné“), jsou povinny zapisovati ihned po nabytí drahé kovy jakýmkoliv způsobem nabyté do „rejstříku drahých kovů“. Opis (průpis) tohoto rejstříku jest předkládati Národní bance zároveň s hlášením podle odstavce 2.
(2) Osoby oprávněné nemusí drahé kovy Národní bance odváděti, pokud Národní banka je k odvodu vyzve, jsou však povinny podávati vždy nejpozději do 15. ledna, 15. dubna, 15. července, 15. října „hlášení stavu drahých kovů“ za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Národní banka může uložiti