dnes je 16.4.2024

Input:

96/1951 Sb., Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950

č. 96/1951 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 15. listopadu 1951
o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
Státní banka československá bude vydávat, kromě papírových dvacetikorun a padesátikorun, jejichž popisy byly uveřejněny vyhláškami ministra financí č. 259/1949 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949, a č. 158/1950 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950, tyto dvacetikoruny a padesátikoruny též ve druhém vydání. Dvacetikoruny a padeástikoruny druhého vydání se liší od dosavadních tím, že jsou tištěny na papíře bez vtroušených barevných vláken a že dvacetikoruny mají nové firemní označení „TISKÁRNA BANKOVEK STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ - PRAHA“.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v.r.