dnes je 26.5.2024

Input:

97/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek, platné do 31.12.1953

č. 97/1946 Zb.
[zrušené č. 208/1949 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3. května 1946,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašují připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Opatření
Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.
Národní banka Československá stanoví podle § 12, odst. 1, písm. b) devisového zákona:
Čl. 1.
Jen s povolením Národní banky jest dovoleno dovézti z ciziny jakýmkoliv způsobem říšské marky včetně okupačních marek.
Čl. 2.
Průvoz říšských marek jest dovolen jen v zásilkách dopravovaných veřejnými dopravními podniky. Průvoz říšských marek v cestovním styku jest přípustný jen tím způsobem, že devisový cizozemec, který je veze, odevzdá je při vstupu do tuzemska pohraničnímu celnímu úřadu, který je na jeho útraty a nebezpečí odešle na udanou adresu v cizině. K takové zásilce, podávané pohraničním celním úřadem k poštovní dopravě do ciziny, není potřebí povolení Národní banky.
v Praze dne 2. května 1946.
Národní banka Československá
 
Dr. Nebesář v.r.
Dr. Chmela v.r.
Oliva v.r.