dnes je 21.5.2024

Input:

97/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky

č. 97/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 19. března 1949
o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky.
Podle čl. II vládního nařízení ze dne 15. února 1949, č. 32 Sb., jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky, vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení ze dne 2. září 1947 č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky), jak vyplývá ze změn provedených vládním nařízením ze dne 20. dubna 1948, č. 89 Sb., a vládním nařízením č. 32/1949 Sb.
 
Nosek v. r.
 
Přílohy k zák. č. 97/1949 Sb.
PŘÍLOHA 1
k vládnímu nařízení č. 163/1947 Sb.,
ve znění vládních nařízení č. 89/1948 Sb. a č. 32/1949 Sb.
Podstatné znaky vybavení bytu jsou v tabulce vytištěny půltučně.
URČOVACÍ TABULKA
pro určení vybavení bytu v domech konfiskovaných podle dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb.
(k § 9).
 
 
 
A.
B.
 
 
Výborné vybavení
Velmi dobré vybavení
 
I.
 
Výborně vybavené
Velmi dobře vypravené
 
 
velkoměstské domy: Byty
velkoměstské domy
 
 
mají: dokonalé příslušenství, t. j.
a luxusní domy před r. 1914:
 
 
záchod, koupelnu, spíž,
Byty mají: úplné příslušenství
 
 
předsíň, a u více než
s uzávěrem proti schodišti, t. j.
 
 
dvoupokojových bytů
záchod, koupelnu, spíž,
 
 
pokojík pro služku.
předsíň a u více než 3
 
 
 
pokojů pokojík pro služku.
1.
Uliční průčelí
Obloženo keramickým
Zčásti obloženo keramikou,
 
 
materiálem celé nebo
šlechtěná omítka,
 
 
zčásti, ušlechtilé,
břizolit, sokl kamenina,
 
 
tvrdé omítky, bohatě
přiměřeně členěná štuková
 
 
členěné v omítce,
omítka, vše plechováno
 
 
vkusná architektura,
pozinkovaným plechem,
 
 
vše plechováno, tvrdý
omítka škrábaná a
 
 
sokl, omítky hrubé,
drásaná, režné zdivo lícové.
 
 
barvené, fasádní nátěry.
 
2.
Dvorní průčelí
Břizolit a částečně
Stříkaný břizolit, dobrý
 
 
obklad, členěný štuk,
členěný štuk, vše
 
 
vše plechováno, tvrdý
plechováno, dvůr dlážděn
 
 
sokl, dvůr dlážděn
cihlami na stojato nebo beton.
 
 
velkými dlaždicemi neb betonem.
 
3.
Střecha
Plech, asfalt, šamotem
Preskies, cementové
 
 
dlážděné terasy,
dlážděné terasy, prejzy,
 
 
prejzy, dvojité tašky.
dvojité tašky.
 
 
 
 
4.
Schodiště
Ia žula, travertin, v
Žula, terazzové desky, Ia
 
a zábradlí
dolních patrech
terazzo, sokl keramický,
 
 
terazzové desky, sokl
linkrusta, stalfit,
 
 
až do posledního patra,
olejový nátěr. Madlo
 
 
linkrusta, stalfit.
dubové, zábradlí z trubek
 
 
Madlo z bílého bronze
těžší provedení, lité
 
 
nebo dubu, sklo nebo
bohaté kuželky.
 
 
pletivo schodnice
 
 
 
obložené.
 
5.
Nátěry
Ia email, linkrusta.
Ia email, olejové nátěry.
6.
Isolace
Zvukové, tepelné i vodotěsné.
Zvukové, tepelné i vodotěsné.
7.
Zárubně
Ocelové s tlumiči, truhlářské.
Ocelové, truhlářské a tesařské.
8.
Podlahy
Parketové a vlýskové z
Parketové, vlýskové,
 
pokojů
nejlepšího dubu,
dubové nebo výborné
 
 
linoleum, guma, korek.
bukové, linoleum, guma.
9.
Podlahy
Šamotová dlažba, guma,
Šamotová dlažba, xylolit,
 
kuchyní
linoleum, dermas.
dermas, Ia palubky,
 
 
 
terazzové dlaždice.
10.
Topení
Ústřední radiátory,
Ústřední radiátory,
 
v pokojích
dostatečně
výborná kamna americká,
 
 
dimensované, dálkové.
kachlová: teplovzdušné,