dnes je 21.7.2024

Input:

98/1953 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol

č. 98/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
(1) Zřizuje se vysoká škola strojní v Liberci.
(2) V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.
§ 2.
Na Českém učení technickém v Praze se zřizuje fakulta slaboproudé elektrotechniky se sídlem v Poděbradech.
§ 3.
Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje fakulta geologická.
§ 4.
Ze zeměměřického oddělení fakulty inženýrského stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje fakulta zeměměřická.
§ 5.
Na vysoké škole železniční v Praze se zřizuje fakulta vojenská.
§ 6.
V čele vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy. Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).
§ 7.
(1) Název vysoké školy chemické v Praze se mění a zní: „vysoká škola chemicko-technologická v Praze“.
(2) Název vysoké školy chemické v Pardubicích se mění a zní: „vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“. V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy. Její děkanský úřad (děkanát) se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).
§ 8.
(1) Z lékařské fakulty Karlovy university v Praze se zřizují fakulta všeobecného lékařství , fakulta dětského lékařství a lékařská fakulta hygienická.
(2) Pobočka lékařské fakulty Karlovy university v Praze, zřízená v Plzni, se přeměňuje na pobočku fakulty všeobecného lékařství této university se sídlem v Plzni.
§ 9.
(1) Fakulta mezinárodních vztahů, zřízená na vysoké škole politických a hospodářských věd Praze, se začleňuje do Karlovy university v Praze.
(2) Ustanovení § 6 odst. 2 vládního nařízení č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol, se zrušuje.
§ 10.
Název fakulty vnitřního obchodu vysoké školy ekonomické v Praze se mění a zní: „fakulta vnitřního a zahraničního obchodu“.
§ 11.
Název vysoké školy ruského jazyka v Praze se mění a zní „vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze“.
§ 12.
Filosofická fakulta Palackého university v Olomouci se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1953/54.
§ 13.
Vysoká škola ekonomická v Bratislavě se rozděluje na fakultu všeobecně ekonomickou, fakultu výrobně ekonomickou a na fakultu vnitřního obchodu a financí.
§ 14.
Zřizuje se vyšší pedagogická škola v Opavě.
§ 15.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1953; provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Štoll v. r.