dnes je 21.5.2024

Input:

99/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových

č. 99/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 13. října 1945
o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových.
K návrhu vlády ustanovuji:
PRVNÍ ČÁST.
Čl. 1.
(1) S výhradou druhé části se zrušuje použivatelnost těchto předpisů:
1. dnem 5. května 1945 vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 287 Sb., o dani z vystěhování;
2. dnem 5. května 1945 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1939, č. 33 Sb. z roku 1940, kterým se provádí vládní nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 287 Sb., o dani z vystěhování;
3. berním rokem 1946 vládního nařízení ze dne 13. dubna 1942, č. 163 Sb., o částečném zdanění staveb dočasně osvobozených od domovní daně;
4. dnem 1. května 1945 vládního nařízení ze dne 28. dubna 1943, č. 115 Sb., o vybírání válečného příspěvku ve znění čl. 9 tohoto dekretu, pokud jde o příspěvek vybíraný srážkou ze služebních požitků, a počínajíc berním rokem 1947, pokud jde o příspěvek vyměřovaný;
5. dnem, kdy nabylo účinnosti, vládního nařízení ze dne 9. srpna 1943, č. 233 Sb., o dani důchodové;
6. berním rokem 1943 § 1 vládního nařízení ze dne 10. srpna 1943, č. 234 Sb., o zrušení některých přímých daní a o úpravě úrokové míry některých pevně zúročitelných cenných papírů, pokud jde o daň z vyššího služného, počínajíc berním rokem 1946, pokud jde o ostatní ustanovení § 1, a počínajíc 1. lednem 1946 § 2 téhož nařízení s výjimkou zvláštní daně z úroků z úsporných vkladů podle vládního nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 281 Sb.;
7. dnem, kdy nabylo účinnosti, nařízení ministra financí ze dne 16. září 1943, č. 259 Sb., k provedení daňové srážky z kapitálového výtěžku (daň z kapitálových výtěžků);
8. dnem, kdy nabyly účinnosti, §§ 1 až 3 a § 5 vládního nařízení ze dne 5. ledna 1944, č. 6 Sb., o některých změnách v oboru přímých daní a daně z obratu s výjimkou daně pozemkové a domovní za rok 1943;
9. dnem, kdy nabylo účinnosti, druhého nařízení ministra financí ze dne 28. prosince 1943, č.7 Sb. z roku 1944, k provedení daňové srážky z kapitálového výtěžku (daň z kapitálového výtěžku);
10. dnem, kdy nabyly účinnosti, článků I a II vládního nařízení ze dne 13. října 1944, č. 238 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava II. zákona o přímých daních (všeobecná daň výdělková) a kterým se zrušuje článek XV a) uváděcích ustanovení k tomuto zákonu;
11. dnem, kdy nabylo účinnosti, nařízení ministra financí ze dne 6. listopadu 1944, č. 260 Sb., kterým se provádí (prováděcí nařízení k dani důchodové - p.n.d.d.) vládní nařízení o dani důchodové (nařízení o dani důchodové - n.d.d.);
12. dnem, kdy nabyly účinnosti, §§ 1 až 7 a § 13 druhého nařízení ministra financí ze dne 3. března 1945, č. 33 Sb., o zjednodušeních v oboru daní a poplatků (druhé nařízení o daňovém zjednodušení), a počínajíc dnem, kdy tento dekret nabude účinnosti, § 14 téhož vládního nařízení.
(2) Zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 266 Sb., o branném příspěvku, se zrušuje počínajíc 1. červnem 1943, pokud jde o příspěvek vybíraný srážkou ze služebních požitků, a počínajíc berním rokem 1944, pokud jde o příspěvek