dnes je 22.6.2024

Input:

99/1947 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 99/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. června 1947
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a upravuje takto:
1. Za saz. pol. 62b/2. se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Dřevěná moučka od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
2. Položka a) 1. v poznámce ke třídě XXI se upravuje takto:
 
„1. přes 30 do 45% obj.
všeobecná celní sazba 1 Kčs za 100 kg vlastní váhy do 31. prosince 1947.“
3. Za saz. pol. 205 a) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Příze konopná, jednoduchá, surová, dovážená továrnami k výrobě hadic, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
4. za saz. pol. 284b/2. se vkládá tato 3. poznámka:
„3. Natronová papírovina, dovážená papírnami k výrobě natronového papíru, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 .....beze cla.“
5. Za saz. pol. 287 b) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Natronový papír, dovážený továrnami k výrobě papírové příze, papírových pytlů a kabelů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
6. Za saz. čís. 484 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k saz. čís. 483 a 484. Ložiska kuličková a válečková (mimo ložiska pro jízdní kola) od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
7. Za saz. pol. /496d/3. se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Wolframový, molybdenový, niklový a mědí povlečený drát, dovážený továrnami na výrobu elektrických lamp, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 ..... beze cla.“
8. Za saz. čís. 621 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Argon, krypton a neon, dovážené továrnami na výrobu elektrických lamp, freon a methylchlorid, dovážené továrnami na výrobu chladících zařízení, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 30. června 1948 ..... beze cla.“
9. Za saz. čís. 644 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Elektrické rozněcovače od 1. července 1947 do 30. června 1948 ..... beze cla.“
§ 2.
Na dobu od 1. července 1947 do 31. prosince 1947 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):
1. Kakaové boby a slupky.
9. Fíky.
10. Vinné bobule a hrozny sušené; korintky.
11. Citrony, limony, cedráty.
12. Pomeranče též mandarinky).
13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.
14. Datle, pistacie, banány (pisang)
21. Melasa.
23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.
35-39. Ovoce.
40. b) řepa cukrová, řepa krmná (burák).
41. Cibule a česnek.
43. a)3 jemná zelenina stolní, ostatní.
43. b) obyčejná zelenina.
45-52. Semena.
58. Štětka soukenická.
63-72. Dobytek jatečný a tažný.
73-76. Jiná zvířata.
78-82, 86. Výrobky živočišné.