dnes je 21.4.2024

Input:

99/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany, platné do 31.12.1955

č. 99/1951 Zb.
[zrušené č. 51/1955 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových:
§ 1.
Platnost ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. se rozšiřuje na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.