Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok237/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
 • Zámok236/2021 Z.z.; Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Zámok234/2021 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. mája 2021 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
 • Zámok232/2021 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky 161/2021 Z. z.
 • Zámok229/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 • Zámok4/2020 F.s.; Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
 • Zámok3/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
 • Zámok2/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok1/2020 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007375/2020-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy príslušníkov finančnej správy zvýšené podľa § 5 ods. 1 zákona 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
 • Zámok29/2019 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR
ďalšie ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ukážka obsahu:

Vláda SR od 1.6.2021 do 7.6.2021

7.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda SR od 1.6.2021 do 7.6.2021

Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v Spojenom ústave jadrových výskumov

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú iba zákazníci portálu www.onlinezakony.sk.

som registrovaný na  www.onlinezakony.sk:

 • Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

 • Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to radu výhod:
  • Každý týždeň obdržíte ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad legislatívnych noviniek.

  • Získate okamžitý prístup do aktualít na portáli  www.onlinezakony.sk.

  • Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore