dnes je 21.5.2024

Input:

278/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.12.1965

č. 278/1949 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. listopadu 1949,
kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3, § 5, odst. 1 a 2 a § 7, odst. 1 zákona ze dne 14. října 1949, č. 234 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Stravné nesmí přesahovat za každý celý den pracovní cesty částku 130 Kčs.
(2) Nocležné nesmí přesahovat za každou noc pracovní cesty částku 70 Kčs. Nestačí-li nocležné k úhradě nutného výdaje za přiměřené ubytování, nahradí se tento výdaj v prokázané výši.
§ 2.
(1) Přídělné nesmí přesahovat po dobu prvních 14 dnů nejvyšší částku stravného a nocležného, po této době u ženatých a jim na roveň postavených 120 Kčs, u ostatních osob 70 Kčs denně. Koho je stavět na roveň ženatým, stanoví prováděcí předpisy podle § 10 zákona.
(2) Příplatek na stravu poskytovaný místo přídělného osobě přechodně přidělené při denním návratu do bydliště nesmí přesahovat částku 35 Kčs denně.
§ 3.
Odlučné nesmí přesahovat po dobu prvních 14 dnů nejvyšší částku stravného a nocležného, po této době 120 Kčs denně.
§ 4.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem, kterým nabude účinnosti zákon; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.