dnes je 16.4.2024

Input:

99/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce

č. 99/1967 Zb.
[zrušené nepriamo č. 21/1971 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. října 1967
o zrušení Státní dřevařské inspekce
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Státní dřevařská inspekce se zrušuje.
§ 2
Zrušují se:
1. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 22/1955 Sb., o Státní dřevařské inspekci,
2. vládní nařízení č. 61/1958 Sb., kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce,
3. ustanovení § 43 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci,
4. vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 91/1955 Ú. l., kterou se vydává statut Státní dřevařské inspekce.
§ 3
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.