Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok219/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku 1
  • Zámok218/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zámok217/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
  • Zámok216/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
  • Zámok215/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: VO2_OPVaI_VIPET_VYSLEDOK
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
VIPET s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48311065
Zlatná na Ostrove 735, 94612 Zlatná na Ostrove

Slovensko
Kontaktná osoba: VIPET s.r.o.
Telefón: +421 35908221778
Email: vipet.vida@gmail.com
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: VO2_OPVaI_VIPET
Hlavný kód CPV
42000000-6
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Miešačka cesta - 2 ks Logický celok č. 2: Pec s automatickým dávkovaním - 2 ks Logický celok č. 3: Dopravný pásový systém - 1 ks Logický celok č. 4: Dochucovacia linka s aplikátorom tuku - 1 ks Logický celok č. 5: Buffer hotových výrobkov - 1 ks
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
OPIS
Názov
Logický celok č. 1: Miešačka cesta - 2 ks
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
39711210-4

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Modrany
Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je výrobná linka na pečenie bezlepkových oplátok - časť 1: Miešačka cesta - 2 ks. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030F885
Doplňujúce informácie
Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Názov
Logický celok č. 2: Pec s automatickým dávkovaním - 2 ks
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
39711360-0

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Modrany
Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je výrobná linka na pečenie bezlepkových oplátok - časť 2: Pec s automatickým dávkovaním - 2 ks. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030F88
Doplňujúce informácie
Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Názov
Logický celok č. 3: Dopravný pásový systém - 1 ks
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
34312600-3

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Modrany
Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je výrobná linka na pečenie bezlepkových oplátok - časť 3: Dopravný pásový systém - 1 ks. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030F885
Doplňujúce informácie
Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Názov
Logický celok č. 4: Dochucovacia linka s aplikátorom tuku - 1 ks
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
39711200-1

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Modrany
Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je výrobná linka na pečenie bezlepkových oplátok - časť 4: Dochucovacia linka s aplikátorom tuku - 1 ks. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030F885
Doplňujúce informácie
Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Názov
Logický celok č. 5: Buffer hotových výrobkov - 1 ks
Časť č.: 5
Dodatočné kódy CPV
44611600-2

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Modrany
Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je výrobná linka na pečenie bezlepkových oplátok - časť 5: Buffer hotových výrobkov - 1 ks. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030F885
Doplňujúce informácie
Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 141-322640
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY1:Logický celok č. 1: Miešačka cesta - 2 ks:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-07-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 18 500,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

2:Logický celok č. 2: Pec s automatickým dávkovaním - 2 ks:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-07-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 142 800,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

3:Logický celok č. 3: Dopravný pásový systém - 1 ks:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-07-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 8 950,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

4:Logický celok č. 4: Dochucovacia linka s aplikátorom tuku - 1 ks:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-07-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 168 500,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

5:Logický celok č. 5: Buffer hotových výrobkov - 1 ks:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-07-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 3 200,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-07-16T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore