Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok451/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. decembra 2020 MF/014269/2020 -74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej ...
 • Zámok450/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. decembra 2020 MF/017698/2020-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov
 • Zámok448/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • Zámok443/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
 • Zámok442/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 
Vestník verejného obstarávania
november 2020
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<október  december>

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

Koncesné obstarávania

 • KP - informácie o zadávaní podlimitnej koncesie

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Informácie o začatí priameho rokovacieho konania pre nadlimitné zákazky

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

Výzvy na predkladanie ponúk

 • WNS - zákazky s nízkou hodnotou (služby)
  • WNS - Mesto Nemšová
   Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nemšová

Informácie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

Súhrnné správy

 • IX - Súhrnné správy o podlimitných koncesiách


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore