Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok184/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • Zámok183/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
  • Zámok182/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
  • Zámok181/2020 Z.z.; Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
  • Zámok180/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok4/2020 F.s.; Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
  • Zámok3/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
  • Zámok2/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<marec  máj>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 07/PRO/2020
Výber typu súhrnnej správy
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
Obdobie
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Marianka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304930
Školská 32, 90033 Marianka

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Marianka
Telefón: +421 265936694 Fax: +421 265936694
Email: obec@marianka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.marianka.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Druh zákazky
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 1
Názov: Elektromobil
Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://marianka.samospravaonline.sk/web/index.php?typ_filter=Zmluvy&orderby=&sorting=desc&rowsperpage_filter=20&prfilter=&dodfilter=&objfilter=&cislofilter=&mesiac_filter=&rok_filter=&pg=1&pg=2
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-11-15T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 4
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 25 294,17
bez DPH

Zákazka č.: 2
Názov: Rozšírenie kamerového systému s dobudovaním rádiových a optických trás
Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://marianka.samospravaonline.sk/attach/zml/2019/Zmluva%20o%20dielo_kamery4-1.pdf
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-11-15T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 4
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 33 126,40
bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2020-04-02T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore